010 235 6049
info@tehopuhdistus.fi

Maanvastaiset tuulettuvat rakenteet

Tuulettuva rakenne ratkaisuna kellaritilojen maanvastaisten seinien ja lattioiden kosteusrasituksen hallitsemiseksi.

Ota yhteyttä

Ratkaisu maanvastaisen rakenteen kosteus-ongelmiin

Maanvastaiset lämmöneristetyt seinät ovat usein koolattu perinteisesti muuria vasten. Maaperän kosteus on vuosien saatossa tunkeutunut diffuusion vaikutuksesta eristetilaan ja vaurioittanut orgaanista materiaalia. Ilmanpaine-erojen vaikutuksesta epäpuhtaudet nousevat talon yläkertaan asti ja aiheuttavat oireilua.

Talon ulkopuoliset olosuhteet tulee korjata, mutta monesti olosuhteet ovat sellaiset, että niitä ei voida olosuhteiden takia tehdä tai korjauskustannukset nousevat huomattaviksi.

Kosteusrasituksen alla olevien maanvastaisten sisäseinien korjaustapoja on monia. Esim. silikaattilevyt toimivat lämmöneristeenä ja samalla rakenne on diffuusio-avoin eli rakenne on hengittävä.

Silikaattiseinien lisäksi, voidaan seinien kosteusrasitus eliminoida tuulettuvalla rakenteella:
  • Kostean seinän ja rakenteen väliin jätetään ilmatila, joka alipaineistetaan koneellisesti.
  • Alipaineen muodostama ilmavirta kuljettaa rakennekosteuden ja haitta-aineet ulos.
  • Mikään orgaaninen materiaali ei ole kosketuksissa tuulettuvaan ilmatilaan.
  • Mahdolliset rakenteelliset ilmavuodot ohjautuvat ulos. Mikrobit, niidet hajut ja aineenvaihduntatuotteet eivät pääse hengitysilmaan.

Veloituksettomalla kohdekäynnillä voimme todeta järjestelmän sopivuuden. Ruotsissa menetelmä on yleisesti käytössä.

Tuulettuva rakenne soveltuu myös lattiarakenteeseen.

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysyttyä aiheesta

Maanvastaiset tuulettuvat rakenteet

Toksisuus

Toksisuus = myrkyllisyys.

Mikrobien tuottamat rasvaliukoiset myrkyt kulkeutuvat vesihöyryn kuljettamina "vesikkeleissä".

Homemyrkyn vaarallisuus riippuu altistusreiteistä: hengityselimiin saatuna sama myrkky voi olla 100 kertaa vaarallisempi, kuin suun kautta saatuna. Esim. Chaetomium sp.p tuottamat toksiinit lamauttavat henkitorvea ja keuhkoputkea puhtaanapitävien värekarvojen toiminnan.

No items found.